Market

Přijďte si popovídat s organizacemi, které oživují česko-německé vztahy.

Market

12:00-20:00

Za dvacet jedna let svého působení podpořil Česko-německý fond budoucnosti více než deset tisíc projektů. Dvakrát tolik organizací má zásluhu na tom, že česko-německé sousedství potěšeně vzkvétá. Pojďte se setkat s lidmi, kteří česko-německé aktivity zdařile vytvářejí, a popovídat si s nimi o jejich činnosti.

Další program dasFestu